TIN TUYỂN DỤNG

Tin tuyển dụng
  Với BISCO, con người là lực lượng nòng cốt. Chúng tôi tin vào sự nỗ lực học hỏi và không ngừng phấn đấu của mỗi người. 

Tham gia vào Bisco, bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp.

1. Được tham gia vào kinh doanh, có những chiến lược phát triển rõ ràng. 
2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
3. Cấp trên gương mẫu, đi đầu trong sinh hoạt và công việc, dám chịu trách nhiệm.
4. Khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, đóng góp thêm ý kiến.
5. Ghi nhận mọi thành tích, đóng góp của nhân viên.
7. Chế độ lương, thưởng- phạt rõ ràng.Phúc lợi tốt.