Cơ cấu tổ chức

Với nhiệm vụ phát triển hệ thống bán hàng và vai trò thúc đẩy, quảng bá và phân phối các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ trong quan hệ khách hàng, xây dựng các chính sách, chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Tìm kiếm và mở rộng hệ thống đại lý, khách hàng mục tiêu.
 
Phòng kỹ thuật:
Bao gồm 12 nhân sự trong đó có 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng và cán bộ kỹ thuật. Nhiệm vụ chính của Phòng kỹ thuật là hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống đại lý trên toàn quốc thông qua các chương trình đạo tạo - huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm, các tình huống kỹ thuật. Phương thức đào tạo được kết hợp giữa online và offline với hệ thống đại lý. 
 
Phòng bảo hành:
Nhiệm vụ chính là hỗ trợ hệ thống đại lý, tiếp nhận các sản phẩm bảo hành, kiểm tra và xử lý các lỗi nếu có. Cập nhật và hỗ trợ khách hàng kích hoạt bảo hành thiết bị thông qua hệ thống bảo hành điện tử, nhắc lịch bảo hành cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng tra cứu toàn bộ quá trình bảo hành sản phẩm.
 
Kho hàng và Logistic:
Bao gồm 1 đội nhân sự được biên chế trong đó thủ kho đóng vai trò quản lý. Bộ phận kho có nhiệm vụ quản lý xuất nhập - tồn, nhận thông tin và lên phương án phù hợp cho đội xe giao hàng cho hệ thống đại lý thông qua hê thống Logistic nội bộ và các nhà xe cộng tác.
 
Phòng Marketing online:
Nhiệm vụ chính là thực hiện các kế hoạch marketing, nghiên cứu và đưa ra các chiến lược marketing phù hợp, thúc đẩy các kênh tương tác, nghiên cứu và phát triển nhận diện thương hiệu và marketing trên đa nền tảng, social marketing, Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram, WhatsApp, Viber, …
 
Phòng vận hành hệ thống CRM:
Bisco được biết đến là đơn vị đầu tiên và duy nhất áp dụng mô hình quản trị quan hệ khách hàng thông qua hệ thống CRM. Nhiệm vụ chính là lưu trữ và bảo mật toàn bộ thông tin của khách hàng. Hỗ trợ tra cứu lịch sử mua hàng và phối hợp hệ thống bảo hành điện tử để đảm bảo quyền lợi của khách hàng được thực thi theo đúng các cam kết về chính sách bảo hành sản phẩm. Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh, bán hàng, hành chính trong việc kích hoạt các chương trình hoặc chiến dịch bán hàng, các hệ thống automation trong CRM, SMS, …
 
Phòng chăm sóc khách hàng:
Là bộ phận trực 24/7 tiếp nhận các thông tin của khách hàng trên toàn quốc, hỗ trợ ngay lập tức các tình huống kỹ thuật thông qua dữ liệu có sẵn và tư vấn cho khách hàng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng được hưởng theo tinh thần minh bạch. Với mục tiêu lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho hệ thống. Bộ phận CSKH cũng là một bộ phận độc lập để đánh giá các chỉ số hài lòng của khách hàng với đội ngũ của Bisco.
 
Phòng hành chính - tổng hợp:
Bao gồm 8 nhân sự với nhiệm vụ quản lý văn phòng, các chi nhánh, các vấn đề nhân sự, nguồn nhân lực, quản lý truyền thông nội bộ, chăm lo đời sống cán bộ CNV. Các công việc liên quan đến các sự kiện, triển lãm, truyền thông, xây dựng và phát triển văn hóa Bisco. Trực tiếp với các nhiệm vụ về cộng đồng và xã hội.

Các bài viết khác